English   Tiếng Việt
 
THIẾT BỊ
HÓA CHẤT
Dịch vụ
Truy cập 659238   Online 56
 
  NAOH
  Naoh-Caustic Soda Flasks-Sút Vẩy

NaOH. Chất rắn màu trắng, tnc = 322oC. Là bazơ mạnh, được dùng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như chất tẩy rửa, trong sản xuất giấy, xà phòng, tơ sợi nhân tạo, Dệt nhuộm….

Quy cách : Bao 25 kg
Naoh-Caustic Soda Flasks - Sút VẩyNaOH. Chất rắn màu trắng, tnc = 322oC.
Là bazơ mạnh, được dùng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như chất tẩy rửa, trong sản xuất giấy, xà phòng, tơ sợi nhân tạo, Dệt nhuộm….

Quy cách : Bao 25 kg
Các sản phẩm khác
CALCIUM HYPOCHLORITE
 
CALCIUM HYPOCHLORIT 70%
 
CHLORINE-NICLON
PHÈN
 
POLY ALUMINIUM
 
POLYMER CYTEC
SODA
 
SODIUM
 
CHẤT TRỢ LỌC
HÓA CHẤT TRỢ LẮNG SANYO
 
PAC
 
HCL HYDROCHLORIC ACID
 
Hỗ trợ Online
Kinh doanh - 0938880466
Kinh doanh
3.9636.505 - 3.9636.506
Kỹ Thuật - 0913.754.028
Đối tác